Visa:

Rose-Marie Edlund om äldreboendena

image
2016-03-31
För oss är det viktigt att de äldre kan stanna kvar på orten även då de blivit så sjuka eller ...

Krissi Johansson om Friskvårdsstödet

image
2016-03-29
"Det är mycket positivt att medarbetarna i barn- och ungdomsförvaltningen i och med dagens beslut ...

Tord Johansson om besparingarna:

image
2016-02-29
Hur kommer det att fungera med aktiviteter under sommaren när man lägger ner daglig verksamhet? ...

Vad väntar femklövern på?

image
2016-02-22
Femklövern har nu skickat ärendet om boenden fram och tillbaka i 6 månader! Detta beror på att de ...

Svar till Centerpartiet:

image
2016-02-22
Om Centerpartiet inte vill se någon nedläggning av äldreboendena på landsbygden, varför röstade de ...

Rose Marie Edlunds Svar på Carl Fredrik Graf

image
2016-02-22
"LOV är lagen om valfrihet. Visst, man kan välja om man vill bo på Nissastrand eller inte. Men så ...

Arbetarekommunens ordförande insändare om RUT

image
2016-01-25
"(RUT) främjar som väntat främst medel- och höginkomsttagare. Är det verkligen de som behöver ...

Krönika- Förväntiningar inför framtiden

image
2016-01-12
"Min förväntning inför 2016 är att allvar brukas och att konkreta lösningar föreslås. ...

Insändare om Kattegattgymnasiet

image
2016-01-11
Vi är övertygade om att det finns många förtjänster med att skolan förläggs nära högskolan.

Exponering av stadens historia i dess miljö

image
2016-01-04
För både besökare och Halmstadbor har det en både underhållande och bildande funktion. Det bidrar ...