Insändare om Kattegattgymnasiet

Svar insändare i Hallandposten 2016-01-07

Till att börja med så är inte alternativet med Högskoleområdet något som vi kommit på efter beskedet om nedläggningen av Dormer. Redan i vårt förslag till budget och planeringsdirektiv fanns det med som ett alternativ till ombyggnad av nuvarande skola. När kommunfullmäktige beslutade att anta femklövern+ budgetalternativ som innebär en renovering av befintlig skola beslutade vi socialdemokrater att skriva en motion där vi beskrev fördelarna med en gymnasieskola nära högskolan. Denna motion inlämnades innan beskedet om nedläggning av Dormer.

 Att fastighetsägarna i området nappade på idén är kanske inte så konstigt.

 Vi är övertygade om att det finns många förtjänster med att skolan förläggs nära högskolan.  En ökad fysisk närhet kommer att innebära ett utökat samarbete mellan gymnasieskolan och högskolan vilket inte bara gör steget till vidareutbildning kortare utan även enklare, något som är positivt för hela Halmstad. En eventuell etablering i de nya lokalerna skulle också innebära en nystart för Kattegattgymnasiet som varit en fråga som bollats fram och tillbaka i kommunen under flera år. Nya lokaler skulle innebära en nystart för både elever och lärare där vi också tar höjd för det ökande elevantal som vi redan nu kan se.

När det gäller vad som skall hända med den nuvarande marken får framtiden utvisa. Vi ser möjligheter med att utveckla söder som ett centrumnära bostadsområde men vem som skall bygga ligger i kommunens händer. Att det finns intressenter som vill bygga är inget nytt, det är en förutsättning för utveckling av kommunen.

 

Bertil Andersson & Ulla Winblad

Socialdemokraterna i Halmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-29 11:16