Krissi Johansson om Friskvårdsstödet

På dagens sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden (24 mars) behandlades ett av förvaltningen framtaget förslag om friskvård för personalen. Beslutet innebär att förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare och tidsbegränsat anställda med anställning en termin eller längre kan erbjudas ett hälsofrämjande bidrag om 800 kronor.

Det är mycket positivt att medarbetarna i barn- och ungdomsförvaltningen i och med dagens beslut kan få ett stöd för friskvård. Äntligen!, kan man säga. Som parti anser vi socialdemokrater dessutom att kommunen som arbetsgivare likvärdigt borde erbjuda alla sina medarbetare minst detta.

Friskvårdsstödet främjar inte bara en god hälsa utan ökar också Halmstad kommuns attraktivitet som arbetsgivare. All forskning tyder på att kontinuerlig fysisk aktivitet har en god inverkan på människors välbefinnande. Friskare och nöjdare personal ger också bättre kvalitet på servicen till kommuninvånarna, avslutar Krissi Johansson, (S), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

 

Med vänlig hälsning

 

Krissi Johansson (S)

Vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden

Vice ordförande Kommunstyrelsens Personalutskott

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-29 11:15