Rose-Marie Edlund om äldreboendena

Äldreboende i Halmstads kommun har varit en het potatis i ett halvår nu. Femklövern försöker släppa mer och mer till ”marknaden”. Socialdemokraterna stretar emot.

Tisdagen den 29 mars, hade vi Fullmäktigemöte i Halmstads kommun och på ärendelistan låg förslag om avveckling av tre äldreboenden samt att utreda vilka verksamheter som ska finnas på det fjärde boendet.


Vi Socialdemokrater yrkade avslag på beslut att avveckla särskilda boenden i Getinge och Eldsberga, med tillägg att avtalen förlängs tills man skyndsamt utrett ett kombinerat äldreboende med bistånd och äldrelägenheter genom om- eller nybyggnad.

Vad betyder då det? Till skillnad från Femklövern (Moderater, Centerpartister, Folkpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister)  vill vi behålla boende med bistånd i orterna. För oss är det viktigt att de äldre kan stanna kvar på orten även då de blivit så sjuka eller dementa att de behöver dygnet-runt omsorg.

Femklövern vill ha trygghetsboende i stället, enbart. Trygghetsboende är ett boende med tillgång till en värd eller värdinna några gånger i veckan. I övrigt är det som ett ordinärt eget boende. Det går alltså inte att jämföra med ett särskilt boende med bistånd där den boende får vård dygnet runt. Det betyder att det är privata marknaden som tar hand om ”problemet”. Ett cyniskt sätt att se på de gamla och ett sätt att slippa ifrån det ansvar som kommunerna har om de äldre. Med ett nysvenskt ord kallas det för valfrihet. Ordet har fått en annan innebörd än den gängse, för valfrihet är det för företagandet, inte för de äldre.

Vi vill absolut inte behålla omoderna boenden, men bygga om eller bygga nytt! Detta har varit på tapeten sedan 2010, då hemvårdsnämnden tog beslut om om- eller nybyggnad som skulle varit klara 2015 och 2016. Då hade vi stått med moderna boenden nu, både i Getinge och i Eldsberga. Men sedan beslutades om LOV, lagen om valfrihet och då blev det locket på.

Aleris har 54 lägenheter i privat regi klara på Nissastrand och Attendo Nissabogatan har byggt ytterligare 64 lägenheter, klart januari 2016 och ytterligare 49 lägenheter byggs 2017, också de privata. Utöver detta driver Attendo Nissastrand redan 72 lägenheter och samtliga är LOVboenden. LOVboende är tillkomna efter ett beslut i Hemvårdsnämnden om att tillåta boende enligt Lagen Om Valfrihet 2012 och det är boende med särskilt bistånd, alltså hjälp dygnet runt, men finns enbart på Nissastrand i dagsläget.  Sammanlagt 239 lägenheter varav 167 är nybyggda.

Därför blev det tyst!

Plötsligt blev det panik! Vi har en överetablering av lägenheter för särskilt bistånd! Vi måste stänga de kommunala boendena som vi låtit bli att underhålla i mer än tio år! Saved by the bell. Vilken tur att privata byggt boenden precis nu! Just nu när beslut ska tas i fullmäktige hösten 2015.

Detta känns som det varit en plan!

Vad som dessutom hänt sedan Femklövern yrkade återremiss i september 2015 i fullmäktige, alltså under ett halvår, är att avtalen med fastighetsägare är uppsagda. Personal och boende med anhöriga är underrättade om att boendena ska stänga. Detta har alltså skett INNAN beslut är taget! Personal får sluta eller gå på timanställning med den osäkerhet det innebär för vår personal. Boende blir förflyttade med den risk det innebär att flytta en gammal, svag och sjuk människa, mot sin vilja.

Och hela tiden pratar Femklövern om vad som är billigast!

Vi pratar om kvalitet och trygghet för de äldre.

Vi har i Halmstads kommun under flera år varit den näst rikaste kommunen i Sverige. Nu har vi halkat ner på tredje plats, av 290 kommuner. Vi har 7,9 miljarder kronor i kassakistan. Naturligt vis kan man inte använda dessa pengar hur som helst, men det är ett tecken på hur gott ställt vi har det!

Nästa boende på ärendelistan var Patrikshill. Ett boende som räknades som modernt 2010, men som sedan från den ena månaden till den andra plötsligt blev utdömt! Som av en händelse…..? Vi Socialdemokrater vill att verksamheten ska bibehållas och att avtalet inte ska sägas upp.

Det fjärde boendet är Bäckagård. Där förlorade vi omröstningen. Ärendet kommer att tas upp igen eftersom beslutet innebär att kommunstyrelsen ska fortsätta utreda förutsättningarna att använda Bäckagårds äldreboendes lokaler för hemvårdsnämnden verksamhet.

 

Rose-Marie Edlund

Kommunråd.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-31 13:07