Rose Marie Edlunds Svar på Carl Fredrik Graf

Debattinlägg: Svar på Carl Fredrik Grafs och Ann-Charlott Mankells debattartikel 15-09-15

2005 beslutades om utförsäljning av äldreboenden i Halmstad med tanken att det skulle byggas nya äldreboenden i kommunal regi, klara 2016. Under tiden förhyrdes lokalerna av Halmstads kommun. Vid försäljningen fick vi 730 miljoner som vi har som bas för att bygga nytt. I ett dokument ”Ombyggnadsplan”  planerades för 40+40 lägenheter i Getinge och Eldsberga. Så var den Socialdemokratiska planeringen vid denna tidpunkt. Majoriteten är nu moderatstyrd och en annan filosofi råder. Planen är inte omsatt i handling.

Att Almgården och Hemgården är omoderna boenden är ingen nyhet. Det har vi bland annat i revisionen haft uppe i Fullmäktige de senaste 8 åren. Det som förvånar oss är att man från Moderaternas håll kommit till denna insikt just nu. Just när Aleris har 54 lägenheter i privat regi klara på Nissastrand och Attendo  Nissabogatan är på väg att bygga ytterligare 64 lägenheter, klart januari 2016 och ytterligare 49 lägenheter byggs 2017, också de privata. Utöver detta driver Attendo Nissastrand redan 72 lägenheter och samtliga är LOVboenden.  Sammanlagt 239 lägenheter varav 167 är nybyggda.
LOV är lagen om valfrihet. Visst, man kan välja om man vill bo på Nissastrand eller inte. Men så mycket mer val är det inte, man får ta den plats som finns om man vill ha ett äldreboende. Valfriheten är för de privata entreprenörerna då de kan välja att bygga var de vill och tyvärr vill de inte bygga på landsbygden för det lönar sig visst inte lika bra. Kommunen kan inte påverka var etableringarna ska ske eller när etableringarna ska ske. Vi har tillsyn men inte insyn.

Naturligtvis ska vi inte ha kvar omoderna boenden, men det går att lösa utan att hamna under bilan! Dessutom är vi inte skyldiga att betala för alla dessa 167 LOV-lägenheter, endast för dem som de äldre väljer att flytta till. Men om de inte har något val, om vi lägger ner Hemgården, Almgården och kanske Patrikshill, ja då finns ju inget val! Då blir man tvungen att flytta till ”stenöknen” Nissastrand.

Vad gäller överskott på särskilt boende med bistånd så handlar det just om de byggda och kommande privata boendena i Aleris och Attendos regi. Här kommer LOVen in i bilden. Det som är Moderaternas  principsak och som de sagt får kosta!  Nu kostar det!

Att dessutom tro att privata entreprenörer vill lägga pengar på att skapa lägenheter i Getinge och/eller i Eldsberga för trygghetsboende i en försöksverksamhet,  är att försöka slå blå dunster i ögonen på folk.

Rose Marie Edlund

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 11:41