Stefan Hanssons svar till insändare om RUT

Martin väljer att ha samma perspektiv på RUT som HP´s ledare, nämligen det strikt ekonomiska, och tillför därför ingenting i sitt svar. Å andra sidan får jag tillfälle att nyansera min uppfattning ytterligare.

Staten har sänkt skatten för en specifik tjänst (RUT) och avstår därmed skatteintäkter. Detta främjar som väntat främst medel- och höginkomsttagare. Är det verkligen de som behöver statens stöd? De borde kunna köpa tjänsten utan subventioner. Jag tycker att man hellre bör förbättra villkoren för låginkomsttagare så att de kan öka sin konsumtion och därmed öka arbetstillfällena.

I vårt samhälle har vi fortfarande en bristande jämställdhet mellan könen. Tveksamt då att staten ska stimulera en låglönesektor som bidrar till att konservera könsroller. Här vill jag gärna upprepa att anställningsförhållandena ofta brister med mycket deltider kombinerat med låga löner och obetalda förflyttningar i tjänsten.

Nej, jag behöver inte gå ut och fråga de som jobbar inom RUT. Självklart är de glada för att de har jobb. Min poäng är att de borde ha mer välbetalda jobb och tryggare förhållanden. Schyst lön och schysta villkor och det i ett arbetsliv som är jämställt.

Man måste se bortom de ekonomiska kalkylerna och modellerna. Vilka blir de mänskliga konsekvenserna? Det är det jag menar med att våga problematisera. Livet blir krångligare men betydligt intressantare och politiskt mer tillfredsställande. Prova det gärna!

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-25 11:33