Tord Johansson om besparingarna av den kommunala fritidsverksamheten

Besparing av den kommunala fritidsverksamheten för LSS-personer i Halmstads kommun

 För att få budget 2016 i balans har femklövern+ beslutat att göra en besparing på 1,5 miljon kronor på fritidsverksamheten för LSS-personer.

Vi Socialdemokrater är emot besparingen. Vi kan inte spara innan vi vet konsekvenserna. Det går för fort ibland.

Det finns personer idag som kan gå direkt ut i aktiviteter som tillhandahålls av brukarföreningar eller ordinarie föreningsliv på ett självständigt sätt.

Sedan finns det personer som, på sikt, med till exempel hjälp av ledsagning samt med utbildade funktionärer inom föreningar, kan klara sig bra.

Dessutom finns det personer som behöver mer hjälp för att komma ut i aktiviteter. De behöver alltså målinriktad verksamhet styrd från Socialförvaltningen. Vissa aktiviteter, som exempelvis dans, måste ha en central planering från socialförvaltningen. Det handlar om människor som normalt inte själva klarar att gå ut för att dansa, eftersom de behöver mycket hjälp och mycket stöd på olika sätt. Någon måste planera och veta vad LSS-personerna behöver för att kunna känna sig trygga och njuta av dansen.  Lokaler ska vara lämpliga, aktiviteterna ska vara lämpliga, man ska kunna ta sig till och från aktiviteterna.

Hur kommer det att fungera med aktiviteter under sommaren när man lägger ner daglig verksamhet? Socialförvaltningen har normalt planerat aktiviteter på sommaren. Vem ska nu planera och informera om detta?  Ska det inte finnas aktiviteter för LSS-personer?

Kultur- och idrottsföreningar har idag svårt att få ihop styrelser och andra engagerade och där kan vi lägga kraft på att hjälpa dem inte bara med föreningsbidrag, utan även med andra insatser. Vi kanske ska utbilda föreningsfolket så att de känner sig trygga i arbetet med LSS-personer. Detta borde varit gjort innan man gör besparing med 1,5 miljon.

Idag får LSS-personerna hemskickat information om Socialförvaltningens aktiviteter. Kommer detta att finnas i fortsättningen? Dessutom tycker vi att det borde finnas en ”Tillgänglighetsguide” på kommunens hemsida som innehåller, inte bara kommunens aktiviteter, utan också föreningslivets aktiviteter på ett enkelt sätt.

 

Tord Johansson (S)

Vice ordförande Socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-29 11:57