Bättre utemiljöer. Nolltolerans.

I ett socialdemokratiskt Halmstad mår människor bra i hela kommunen. Livsvillkoren är goda tack vare möjlighet till arbete, tryggs bostadsområden, en god välfärd och tillgång till rekreation. Denna utveckling har gjort att fattigdom inte existerar i kommunen. Människor känner tillit till varandra. I vår kommun växer det samhälliga intresset, engagemanget och egenkraften vilket stärker den gemensamma välfärden.

Socialdemokraterna i Halmstad vill:

Trygga utemiljön, bland annat ska gatlampor vara tända hela natten

- Skydda och bevara våra grönområden för ett bra friluftsliv i hela kommunen

- Satsa på cykelvägar för tryggt och miljövänligt resande

- Utveckla det stödet till utsatta kvinnor och barn

Du kan läsa mer om vår politik för trygghets, säkerhet och folkhälsa för Halmstad i vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad. För att läsa mer om detta, klicka här!

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-19 22:52