Folkparken. I framtiden.

Folkparken finns i invånarnas hjärtan.

Det visar inte minst den uppskattade enkät Socialdemokraterna i Furet/Frennarp hade innan sommaren.

Efter en sammanställning av alla enkätsvar är det mycket tydligt. Halmstadborna vill att Folkparken bevaras.

En ny teater, hotell med konferensmöjligheter, ett antal små låga hus, fler promenadstigar och olika uteaktiviteter - är några av enkätsvaren.

Socialdemokraterna i Furet/Frennarp kommer under hösten att ta fram en motion till Kommunfullmäktige. S-föreningen kommer bland annat att föreslå en utredning för att se över Folkparkens framtida möjligheter.

 

Folkparken är en angelägen fråga för människor i Halmstad. Nu har många invånare sagt sitt, och vi väljer att slå vakt om Folkparken, säger S-föreningen i Furet/Frennarps ordförande Björn Ahlkvist.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-07 10:51