Möjligheternas Oskarström

Denna veckan vill vi ta tillfället att presentera några av våra förslag som vi har för Oskarström. Samtliga förslag finns i vår budget för Halmstads Kommun och är finansierade till sista kronan.

Oskarström är en underbar plats att bo och leva på. Närheten till naturen, ett rikt föreningsliv med en mängd olika idrottsanläggningar samt en blandad bostadsbebyggelse som ger utrymme för att bo i Oskarström i hela sitt liv. Nu vill vi gå några steg till i utvecklingen av samhället.

Det första vi lovar är ett nytt äldreboende på Sveavägen utmed Nissan. Att renovera det gamla kronikerhemmet Olsgården är inte värdigt en modern äldreomsorg 2012. Vi tycker det är viktigt att vi har ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service i alla kommundelar. Vår bedömning är att boendeutbudet för äldre behöver moderniseras.


Det andra vi lovar är att så fort det bara är möjligt tillsammans med ungdomarna i området fixa mötesplatser där ungdomarna kan vara på kvällar och helger. Oskarströmsungdomarna är många och behöver någonstans att kunna ha sina aktiviteter men också ett ställe där man bara kan ”va”. Dessa mötesplatser kan med lite fantasi inrymmas i lokaler som idag används till annat. En sådan lokal kan vara Folkets hus. En lokal som för oss Socialdemokrater betyder mycket i utvecklingen av Oskarström som ett samhälle som skall fungera för alla åldrar och intresse. Vi tycker det är självklart att kommunen hjälper till att göra vårt Folkets Hus till den moderna och givna möteslokalen mitt i byn. Det finns ju som bekant ett stort antal förslag på olika arrangemang som med lite lokalanpassning skulle kunna anordnas inne i lokalerna. En annan lokal skulle kunna passa som mötesplats för ungdomar är den nya idrottshallen som matchar de behov det rika föreningslivet med all rätt har krävt.

 
Oskarström är redan idag väl försett med olika utomhusanläggningar. Där finns till exempel Furulundsbadet, Strömvallen, Esperedsvallen och en skidbacke. Det som saknas däremot är en ordentlig inomhushall där ortens föreningar kan bedriva sin verksamhet under hela året. Vi har lyssnat på föreningslivet och läst de otaliga protestlistorna som överlämnats till Carl Fredrik Graf och föreslårdärför en ny inomhushall redan 2013.

 
Tyvärr saknas det också moderna och funktionella lekplatser och grönytor. Något som inte behöver kosta så mycket pengar men som med relativt lite medel skulle få mycket stor effekt, inte minst för våra barnfamiljer som behöver rekreationsmiljöer. Dessutom skulle en restaurering betyda att vi snyggade upp samhället så att det uppfattas som mer positivt och inbjudande. Det finns säkert arbetslösa ungdomar i Oskarström som vill jobba med dessa arbetsuppgifter. Återigen har vi möjligheten att båda få något uträttat i kommunen som
behövs samtidigt som vi kan ge jobb. Det vinner alla på

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-21 08:21