Bolagen

Halmstads kommun har sju (7) kommunala bolag som ingår i koncernen Halmstad Rådhus AB. Bolagen ansvarar för olika ämnesområden som är viktiga för kommunen såsom bostäder, turism, näringslivet och energi- och avfallsfrågor.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Styrelserna ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Socialdemokraterna finns representerade enligt följande i  styrelserna för Halmstads kommuns bolag.

 

Halmstads Rådhus AB:

Anders Rosén

Michael Svensson

Rose-Marie Edlund

 

Halmstads energi och miljö AB (HEM):

Tony Stané

Jenny Lönnergård

Lennart Persson

 

Halmstads energi och och miljö nät AB (helägt dotterbolag till HEM):

Tony Stané

 

Halmstads fastighets AB (HFAB):

Fredrik Luhanka

Maria Persdotter

 

Destination Halmstad AB:

Ulla Winblad

Johan Lindahl

 

Halmstads näringslivs AB (HNAB):

Anders Rosén

Rose-Marie Edlund

 

Hallands hamnar AB:

Tommie Hägg

 

Halmstads flygplats AB:

Urban Landström

Anna Carlsson

 

Halmstads stadsnät AB:

Amela Kara

Johan Ryberg

Lennart Persson

 

Industristaden AB:

Carin Söderberg

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-29 14:50