Anders Rosén

Anders Rosén

Anders är utbildad fritidsledare och har jobbat som kommunråd sedan 2006. Anders har alltid brunnit för barn- och ungdomsfrågor och sedan han blev kommunråd har han varje vårtermin anordnat minifullmäkige tillsammans med gymnasielever. Han träffar eleverna och ger dem stöd och tips om hur de ska föra fram sin fråga och hur de ska debattera. Sedan träffas de alla i kommunfullmäktigesalen för att debattera sina frågor under ledning av Anders.

 Förutsättningarna för de som bor på Öster är en annan hjärtefråga för Anders.

— De som bor på Öster, exempelvis på Andersberg, har bara några minuters väg till havet. Men den tunga trafiken och järnvägen till industriområdena bildar en barriär som gör det svårt att på ett tryggt sätt ta sig till de fina och avkopplande områdena vid Östra stranden.

En bättre lösning för trafiken från söder och in till industriområdena i östra Halmstad och hamnen kan minska den tunga trafiken på Öster och göra östra Halmstad till en ännu trevligare plats att bo på, menar Anders Rosén.