Bertil Andersson

Bertil är utbildad elektriker och har arbetat som det vid ett antal företag i Halmstad. sedan 2004 har han arbetat som ombudsman för Elektrikerförbundet.

- Jobben och arbetsmarknadsfrågor är viktiga för mig, Halmstad kommun skall vara en god arbetsgivare och ett föredömme för andra. Det skall speglas även när kommunen handlar upp entreprenörer, även de skall leva upp till kraven på "den goda arbetsplatsen", kollektivavtalet är en bra värdemätare på detta.

Kontakten med fackförbunden och företag är en nödvändig förutsättning för utveckling av kommunen.

Halmstads utveckling av den östra sidan är en annan hjärtefråga, det skall vara atraktivt att bo på öster med närheten till havet.

 

 

Bertils sida på Halmstad.se