Veckobrev 2015, vecka 46

Veckan som gick


Måndag 9 november

Veckan inleddes med traditionellt måndagsmöte, agenda och upplägg för det kommande budgetarbetet behandlades. På eftermiddagen var Bertil på Trönningeskolan och träffade elever som presenterade hur de vill att Trönninge och Eldsberga ska utvecklas. Det eleverna prioriterade högst var bostäder med hyresrätt och förbättrade kommunikationer. Rosie hade presskonferens angående motionen om avveckling av LOV. Vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet vill avveckla Lagen om Valfrihet när det gäller äldreboende med bistånd. Det är en lag som blir väldigt dyr för kommunen samtidigt som valfriheten i praktiken endast blir till för den privata entreprenör som vill starta upp denna verksamhet. Den äldre får ingen valfrihet. Det som är allvarligast är att kommunen tappar beslutsrätt över en verksamhet som den har ansvar för. Den fullständiga motionen finns att läsa längst ner i detta veckobrev.

 

Tisdag 10 november

Rosie och Bertil inledde dagen med ”brandövning” på 035-huset där elever från fyra skolor deltog. Förutom utrymningsövning fick vi se en film om hur fort det kan gå om det börjar brinna på en konsert och höra en överlevare från diskoteksbranden i Göteborg. På eftermiddagen träffade Bertil vice-ordförandena i barn- och ungdomsförvaltningen, miljö och hälsa samt destinationsbolaget i olika frågor. Rosie hade möten med hemvårdsförvaltningen och senare på kvällen med hemvårdsgruppen.  På kvällen var Bertil på Vallås S-förening där Tony Stané medverkade och informerade om verksamheten på Halmstads Energi och Miljö, i första hand om den kommande sopsorteringen men också deras övriga verksamhet. Anders åkte till SKL:s kongress i Karlstad  för en 2-dagars konferens där ombud från Sveriges alla kommuner samlades för att fastställa mål och inriktning på SKL:s verksamhet de kommande fyra åren.

 

Onsdag 11 november

Bertil ägnade dagen åt inläsning och planering, på kvällen träffade Bertil Imre Gulyas, vice ordförande i LBVA . Rosie träffade Annika Vannerberg för information om invandring. På kvällen var Rosie på Dramalogens språkcafé.

 

Torsdag 12 november

Bertil och Rosie träffades inför det kommande mötet i samhällsbyggnadsutskottet. På kvällen var det möte med Arbetarekommunens styrelse. I övrigt inläsningsdag. Anders åter från SKL:s kongress i Karlstad.

 

Fredag 13 november

Bertil var på studiebesök på Högskolan och deras nya Elektronikcentrum. På eftermiddagen var det möte med arbetarekommunens stadgegrupp. Rosie åkte till Stockholm för möte med S-kvinnors förbundsstyrelse. Anders åter på kontoret efter SKL:s kongress. 


Lördag 14 november

Rosie är kvar i Stockholm för möte med S-kvinnors distriktsordföranden.

 

 

Veckan som kommer

Måndag 16 november

Denna vecka hälsar vi praktikanten Emma välkommen till rådhuset. Emma går sista året på Kattegattgymnasiets naturvetenskapliga linje och kommer att följa med oss under veckan på olika möten och aktiviteter. Måndagen inleds inte med traditionellt måndagsmöte eftersom Rosie och Bertil har möte med samhällsbyggnadsutskottet på förmiddagen. På agendan står bland annat vår motion om Norre katt och Bastionen där samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag: vi voterar. Vidare ska handlingsplan för bostadsförsörjning diskuteras där vi tar med oss det som kom upp vid KF-gruppens möte. Det kommer också upp ett antal förskoleärenden. På eftermiddagen har Bertil möte med LBVA. Rosie träffar viceordföranden i sedvanligt möte. På kvällen är Rosie på möte med Framtid Vallås. På kvällen träffas arbetarekommunens bostadpolitiska grupp för första gången. Anders har möte med viceordförande gruppen där budgetarbetet inför 2016 ska diskuteras.

 

 Tisdag 17 november

Kommunråden sitter i kommunstyrelsen hela dagen. På kvällen träffar Bertil styrelse och valberedning i Vallås s-förening och Rosie träffar hemvårdsgruppen.

 

Onsdag 18 november

 Kommunrådsutbildning på förmiddagen för Rosies del och på eftermiddagen en rundtur på vissa asylboenden. Eventuellt språkcafé på Dramalogen på kvällen. Anders åker till Göteborg för att gå på en heldags ledarutbildning.

 

Torsdag 19 november

På förmiddagen har kommunråden möte om trafikförsörjningsplanen. Rosie träffar en partikamrat på eftermiddagen. Anders och Bertil har möte med vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden för att diskutera förskolor. På kvällen deltar Bertil i en debatt om klimatfrågor anordnad av bland annat naturskyddsföreningen, studieförbunden ABF och Vuxenskolan på Biblioteket. Detta är en del i Riksteaterns kampanj ”Run for your life” som lyfter frågan om klimatförändring och åtgärder. Finansminister Magdalena Andersson presenterade regeringens extra ändringsbudget med närmare 11 miljarder i förstärkning till kommuner och landsting för att ge bättre förutsättningar att hantera den pågående flyktingkrisen. Halmstads kommun tilldelas 66,1 miljoner kronor.

 

Fredag 20 november

Rosie träffar en partikamrat under dagen. Anders ska på företagsbesök hos Lernia.

 


MOTION OM AVVECKLING AV LAG OM VALFRIHET I HALMSTADS KOMMUN

”Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när landsting och kommuner låter enskilda personer själva välja vård- och omsorgsutförare bland godkända utförare i ett valfrihetssystem. I ett valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och alla utförare inom en kommun eller ett landsting får samma ersättning för samma tjänst. På detta sätt konkurrerar utförarna med den kvalitet som de kan leverera.”

Lagen om valfrihetssystem innebär fri etableringsrätt för alla företag som lever upp till de, av kommunen, ställda kvalitetskraven inom omsorgsområdet. Sedan får företagen skattemedel från kommunen, för omsorgen, baserat på hur många ”kunder” de lyckas locka till sig.

För kommunerna är det helt frivilligt att införa valfrihetssystem. 13 av 290 kommuner har infört Lag om Valfrihet för särskilt boende för äldre, enligt SKL i april 2015. Den borgerliga ledningen i Halmstad kommun införde LOV 2012 och gav på det sättet frivilligt bort kontroll och insyn att utifrån kommunens och medborgarnas behov bestämma över sin egen äldreomsorg.

För oss i Halmstads kommun innebär det att vi år 2017 kommer att ha sammanlagt 239 lägenheter i Aleris och Attendos regi, byggda på Nissastrand, mitt i centrum, varav 167 är nybyggda. Inget LOV-boende byggs utanför stadens centrum. Samtidigt hotas kommunens egna boenden av nedläggning. Hyreskostnad för den äldre kan vi i kommunen inte påverka i LOV-boenden.

För vem är då detta bra?


Konkurrens är det inte frågan om i Halmstad, eftersom det bara är två företag som etablerat sig här. Dessa behöver inte heller ha kapitalet i egen hand utan använder sig av

riskkapitalister, med den risk det medför av mindre intresse för kommunens och medborgarnas behov. Desto mer intresse finns för vinsten från det insatta kapitalet. Intresset för etablering har hittills endast funnits för Nissastrand.

En ”överetablering” på marknaden leder till att företag går i konkurs och nya tillkommer, liksom att personal ofta byts ut. Detta är en motsats till den ”kontinuitet” och trygghet som värderas högt av de flesta äldre.

Målsättningen med privatiseringarna av svensk välfärd ”är politisk, snarare än ekonomisk”. Man är från borgerligt håll medveten om att det blir dyrare.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med denna motion ta tillbaka beslutsrätten och inflytandet över äldreomsorgen. Istället för LOVen vill vi satsa på verklig valfrihet, att på ålderns höst ha rätt att välja var i kommunen man vill bo.

Vi yrkar:

Att LOV skyndsamt avvecklas vad gäller äldreboenden med särskilt bistånd.

 

Rose-Marie Henriksson (S) Vice ordförande i Hemvårdsnämnden

Rose-Marie Edlund (S) Kommunråd

Tania Bengtsson (V) Gruppledare Vänsterpartiet

Ulla Winblad (S) Gruppledare Socialdemokraterna

 

 

 

Anders Rosén                  anders.rosen@halmstad.se                         035-13 73 06    

 

Rosie Edlund                   rose-marie.edlund@halmstad.se               0721-57 43 28                 


Bertil Andersson            bertil.andersson@halmstad.se                     0721-57 43 56

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:38