Veckobrev 2015, vecka 45

Veckan som gick

Måndag 2 november

Veckan inleddes med traditionellt måndagsmöte. På eftermiddagen var Anders och Rosie i möte med Verksamhetsberedningen. I första hand handlar mötet om samtal med barn- och ungdomsförvaltningen. På kvällen var det möte med KS- och KF-gruppen. Sven-Olof Nilsson från samhällsbyggnadskontoret var med och presenterade tjänstemannaförslaget till bostadsförsörjningsprogram som kommer att behandlas i KSU och KS innan slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

 

Tisdag 3 november

Rosie och Bertil var på möte i samhällsbyggnadsutskottet. Bland ärendena fanns bland annat samråd kring utveckling på Vallås centrum med nya bostäder och detaljplan Eldsberga för befintligt äldreboende. Här ville vi bordlägga tills det är klart med fullmäktigebeslut kring äldreboende i Eldsberga, Getinge och Patrikshill. Anders satt under förmiddagen i kommunstyrelsens ledningsutskott där man bland annat diskuterade bokslutsprognosen. På eftermiddagen var det kommunstyrelse för alla kommunråden där vi socialdemokrater röstade för både tilläggsanslag till socialförvaltningen och en upprustning av ”Lilla Köpenhamn”. På kvällen besökte Bertil 6F för diskussion om befolkningsutveckling, bostadsbyggande och planering.

 

Onsdag 4 november

Rosie och Bertil träffade tjänstemän om dialogmöte med ”guldfiskarna” som är en grupp som fungerar som mötesplats för förståndshandikappade och deras anhöriga. Rosie arbetade med Kvinnodistriktets hemsida och förberedde möte i styrelsen på eftermiddagen. Styrelsemöte med Kvinnodistriktet på kvällen. Anders spenderade dagen i Kungsbacka med integrationsråd under ledning av landshövding Lena Sommestad. På eftermiddagen var det kommunberedning där man bland annat diskuterade bredbandsutveckling. På kvällen besökte Bertil Andersbergs S-förening tillsammans med regionpolitikern Per Persson. Kvällens tema var kollektivtrafik.

 

Torsdag 5 november

På eftermiddagen träffade kommunråden våra regionpolitiker kring hur vi bättre jobbar med gemensamma frågor. Ett bra och mycket givande möte där vi bland annat diskuterade hemsjukvård, flyktingfrågor och kollektivtrafik. På kvällen var Bertil på ABF-Hallands halvårsmöte som handlade om en eventuell sammanslagning till ett ABF i Halland. På kvällen var Anders på landskamp i handboll mellan Sverige-Ryssland i Arenan.

 

Fredag 6 november

Bertil inledde dagen med att träffa Michael Arnström som är ordförande i ABF Sydhallands valberedning. Därefter med raska steg till White arkitektbyrå om utveckling på Högskoleområdet. På eftermiddagen var Bertil på Riksbyggens 75-års jubileum. Anders ägnade dagen åt företagsbesök. Rosie hade en dag hemma för inläsning inför kommande möten.

 

Lördag 7 november

Vi avslutade höstkampanjen i Halmstad med en utåtriktad aktivitet utanför Harrys med start klockan 11,00. Vi delade ut vårt material och träffade medlemmar, sympatisörer och medborgare.

 

Söndag 8 november

Fars dag!

 

Veckan som kommer

Måndag 9 november

Som vanligt inleds veckan med ”måndagsmöte”. Därefter åker Bertil till Trönninge för att träffa en klass på Trönningeskolan om samhällsplanering. Rosie har möte med en partikollega på eftermiddagen och efter det har vi en presskonferens angående en motion.

 

Tisdag 10 november

Bertil och Rosie är på utrymningsövning på ungdomens hus 035. På eftermiddagen och kvällen ägnar Rosie tid åt möte med hemvårdsförvaltningen.  På kvällen är Bertil på Vallås S-förening temat för kvällen är ”sopsortering”. Anders åker till Karlstad för kongress med SKL där ombud från Sveriges all kommuner beslutar om mål och inriktning för SKL:s verksamhet de kommande fyra åren. Anders åter torsdag kväll.

 

Onsdag 11 november

Träffar vi Helsingborgs arbetarekommun. På kvällen besöker Rosie Dramalogen för att träffa folk på Språkcaféet.

 

Torsdag 12 november

Bertil och Rosie är på arbetarekommunens styrelsemöte.

 

Fredag 13 november

Bertil är på studiebesök på Högskolans Elektronikcentrum tillsammans med riksdagsledamoten Jennie Nilsson. Rosie åker till Stockholm för möte med Kvinnoförbundet.  På eftermiddagen träffas arbetarekommunens stadgegrupp. Anders ägnar dagen åt företagsbesök.

 

 

Lördag 14 november

Rosie är fortfarande i Stockholm med Kvinnoförbundet.

 

Reflektioner från veckan som gått
Regeringen har kommit överens med alliansen om vilka insatser som är nödvändiga att göra just nu med tanke på det krig och elände som finns i världen runt om oss. 

 En liten sammanfattning:

 • Migrationsverket ska redovisa en plan för hur de ska kunna snabba upp processen med asylärendena.
 • Då lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning är klart tas dagersättningen bort.
 • När någon fått PUT (permanent uppehållstillstånd) måste man acceptera den anvisning till boende man blir erbjuden.
 • Vid anhöriginvandring krävs försörjningsmöjlighet.
 • Tillfälligt uppehållstillstånd är huvudregel - utom för kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer. Gäller under tre år.
 • Antal kvotflyktingar, alltså planerade invandrare, ska ökas.
 • En översyn av boende ska göras. Fler alternativ ska finnas.
 • Barn ska kunna placeras i skolor utanför kommunen. Modersmålsundervisning ska kunna ske på distans.
 • De invandrare som är lärare ska kunna undervisa snarast.
 • Alla länder ska gemensamt ta ansvar - ett krav i EU.
 • Svenskundervisning samt samhällsorientering ska ske direkt vid ankomst till asylboende - ej vänta på PUT.
 • Från 1 mars ska alla kommuner delta i mottagande i proportion till kommuners storlek.
 • Yrkesutbildning och YA-jobb (Yrkesintroduktionsanställning) ska omfatta nyanlända. Även arbetsgivare med kollektivavtalsliknande avtal ska inkluderas.
 • Fler praktikplatser ska plockas fram. RUT-avdrag ska även omfatta trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster.
 • Tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd.
 • Utredning om begränsning av föräldrapenning, gäller bara till barnets tvåårsdag.
 • Lättnader i plan- och bygglag så att tidsbegränsat bygglov förenklas.
 • Större kraft på att söka EU-medel och fondmedel.
 • Kommuner och organisationer (bildningsföreningar) ska få engångsmedel på 10 miljarder. (Någon miljard mer än vad Halmstads kommun har i "kassakistan")

 

Kommunstöd för bostadsbyggande finns redan med i den budget som regeringen precis lagt för de kommande åren.

Nu hoppas vi bara att det svenska folket medverkar till en konstruktiv, positiv, medmänsklig ton så att vi kan få lugn och ro i landet igen.

 

Anders Rosén                               anders.rosen@halmstad.se                   035-13 73 06          

Rosie Edlund                                rose-marie.edlund@halmstad.se          0721-57 43 28       

Bertil Andersson                           bertil.andersson@halmstad.se                 0721-57 43 56

 

 

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:37