Veckobrev 2016 vecka 13

Veckan som gått

Måndag 28 mars

Måndagen som var annandag påsk för de flesta, kommunråden ägnade del av dagen till arbete med budget. Dessutom lite samtal inför Kommunfullmäktige.

 

Tisdag 29 mars

Dagen ägnades åt budgetarbete dels internt dels tillsammans med kommunens tjänstemän. På kvällen var det kommunfullmäktige.  Stora delar av mötet ägnades åt vad som skall hända med våra ”gamla” äldreboende. Socialdemokraterna yrkade på att behålla boende med särskilt bistånd i Getinge och Eldsberga och de omröstningarna vann vi. Vi yrkade även på att behålla Patrikshills äldreboende och vann även den omröstningen. Vår motion om en ny gymnasieskola på högskoleområdet dumpades, men sista ordet är kanske inte sagt ännu.

 

Onsdag 30 mars

Dagen ägnades åt de sista förberedelserna inför budgetkonferensen med vår fullmäktigegrupp. På kvällen var Bertil på Folkrörelsernas arkiv och deras årsmöte. Anders var på möte med styrgruppen för resecentrum

 

Torsdag 31 mars

Bertil ägnade dagen åt eget arbete förutom träff med Byggnads på morgonen. Rosie passade på att klara av pappershögen på kontoret. Anders filade på det sista inför budgetkonferensen

 

Fredag 1 april

Budgetkonferens på Katrineberg.

 

Lördag 2 april

Budgetkonferens fortsätter.

 

 

Veckan som kommer

Måndag 4 april

Måndagen inleds som vanligt med måndagsmöte med reflektioner från helgens konferens med fullmäktigegruppen. På eftermiddagen träffar Bertil och Rosie en fastighetsägare i Tylösand och därefter träffar Bertil våra viceordförande i teknik- och fritid, miljönämnden och byggnadsnämnden. Anders har möte med verksamhetsberedning kring lönebudgeten.

 

Tisdag 5 april

På tisdagen är det kommunstyrelse hela dagen för alla tre kommunråd och på kvällen har Bertil möte med arbetarekommunens verkställande utskott. Rosie är på möte med Socialdemokraternas kulturförening på kvällen.

Anders inleder med ett möte i juryn till årets entreprenör.

 

Onsdag 6 april

På morgonen är Bertil på arbetsplatsbesök. Därefter har Bertil möte med presidierna i miljönämnden och Laholmsbuktens VA. Rosie och Anders är på möte med Verksamhetsberedning på förmiddagen. På eftermiddagen blir Bertil intervjuvad av en student på Högskolan om medborgardialoger. På kvällen är Rosie och Anders på möte med ombuden i Partidistriktet inför årsmöte.

 

Torsdag 8 april

Bertil är på möte med valnämnden hela dagen.  Anders träffar vår nye ordförande i Arbetarkommunen.

 

Fredag 9 april

Anders är i Båstad på vattenmöte.

 

Lördag 10 april

Det är årsmöte med partidistriktet i Kungsbacka för Rosie, Anders och Bertil.

 

Söndag 11 april

Årsmöte Hallands konstförening för Rosie och Anders.

 

Reflektioner från veckan som gått

Äldreboende i Halmstads kommun har varit en het potatis i ett halvår nu. Femklövern försöker släppa mer och mer till ”marknaden”. Socialdemokraterna stretar emot.

Tisdagen den 29 mars hade vi fullmäktigemöte i Halmstads kommun och på ärendelistan låg förslag om avveckling av tre äldreboenden samt att utreda vilka verksamheter som ska finnas på det fjärde boendet.


Vi Socialdemokrater yrkade avslag på beslut att avveckla särskilda boenden i Getinge och Eldsberga, med tillägg att avtalen förlängs tills man skyndsamt utrett ett kombinerat äldreboende med bistånd och äldrelägenheter genom om- eller nybyggnad.

Vad betyder då det? Till skillnad från Femklövern (Moderater, Centerpartister, Folkpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister) vill vi behålla boende med bistånd i orterna. För oss är det viktigt att de äldre kan stanna kvar på orten även då de blivit så sjuka eller dementa att de behöver dygnet-runt omsorg.

Femklövern vill ha trygghetsboende i stället, enbart. Trygghetsboende är ett boende med tillgång till en värd eller värdinna några gånger i veckan. I övrigt är det som ett ordinärt eget boende. Det går alltså inte att jämföra med ett särskilt boende med bistånd där den boende får vård dygnet runt.

Vi vill absolut inte behålla omoderna boenden, men bygga om eller bygga nytt! Detta har varit på tapeten sedan 2010, då hemvårdsnämnden tog beslut om om- eller nybyggnad som skulle varit klara 2015 och 2016. Då hade vi stått med moderna boenden nu, både i Getinge och i Eldsberga.

Aleris har 54 lägenheter i privat regi klara på Nissastrand och Attendo Nissabogatan har byggt ytterligare 64 lägenheter, klart januari 2016 och ytterligare 49 lägenheter byggs 2017, också de privata. Utöver detta driver Attendo Nissastrand redan 72 lägenheter och samtliga är LOV-boenden. LOV-boende är tillkomna efter ett beslut i Hemvårdsnämnden om att tillåta boende enligt Lagen Om Valfrihet 2012 och det är boende med särskilt bistånd, alltså hjälp dygnet runt, men finns enbart på Nissastrand i dagsläget.  Sammanlagt 239 lägenheter varav 167 är nybyggda.

Vi har i Halmstads kommun under flera år varit den näst rikaste kommunen i Sverige. Nu har vi halkat ner på tredje plats, av 290 kommuner. Vi har 7,9 miljarder kronor i kassakistan. Naturligt vis kan man inte använda dessa pengar hur som helst, men det är ett tecken på hur gott ställt vi har det!

Nästa boende på ärendelistan var Patrikshill. Ett boende som räknades som modernt 2010, men som sedan från den ena månaden till den andra plötsligt blev utdömt! Vi Socialdemokrater vill att verksamheten ska bibehållas och att avtalet inte ska sägas upp.

Det fjärde boendet är Bäckagård. Där förlorade vi omröstningen. Ärendet kommer att tas upp igen eftersom beslutet innebär att kommunstyrelsen ska fortsätta utreda förutsättningarna att använda Bäckagårds äldreboendes lokaler för hemvårdsnämnden verksamhet.

 

 

Anders Rosén        anders.rosen@halmstad.se                    035-13 73 06                          

Rosie Edlund          rose-marie.edlund@halmstad.se                0721-57 43 28

Bertil Andersson     bertil.andersson@halmstad.se                0721-57 43 56

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-01 16:20