Veckobrev 2016, vecka 8

Reflektioner från veckan som gått

Måndag 15 februari

Måndagen ägnades i sin helhet åt möte med våra viceordförande. I huvudsak ägnade vi oss åt det som kommit fram under ”grupparbetena” kring områdena folkhälsa, arbetsmarknad och infrastruktur. Vi kommer i budget och planeringsdirektiv ha fokus på Halmstad som den goda livsplatsen. Under kvällen var Anders på möte med Nissans fiskevårdsområde. Rosie var på kvällen på en utfrågning om bostadsfrågor. Mycket intressant information från statistiker på Rådhuset, tjänsteman på samhällsbyggnadskontoret, hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen och från HFAB. Ett mycket bra initiativ!

 

Tisdag 16 februari

Tisdagen ägnades åt utskottsmöten för kommunråden. Rosie och Bertil med samhällsbyggnadsutskottet där vår motion om ny placering av Kattegattgymnasiet avslogs av majoriteten. De ekonomiska och upphandlingsskäl som anges är väldigt märkliga. Anders ägnade dagen åt möte i kommunstyrelsens ledningsutskott där frågan om äldreboendena Almgården, Bäckagården, Hemgården och Patrikshills framtid diskuterade. Vi socialdemokrater röstade emot nedläggning och men förslagen gick igenom efter att ordföranden lagt sin utslagsröst. Äldreboendeärendena avgörs på kommunfullmäktige den 29:e mars. På eftermiddagen hade Rosie möte med en viceordförande och på kvällen var det dags för Eldsjälsgalan. En underbar tillställning där föreningarnas eldsjälar får beröm för sitt fantastiska arbete. De som fick pris var Helen Nilsson Halmstad Pride, Ingrid Gunnarsson från pensionärernas riksorganisation (PRO), Per-Mikael Henriksson från Jazz i Halmstad, Bengt Andersson bordtennisklubben Ratic samt Snöstorps hembygdsförening. Tyvärr har vi inte plats i detta brev för motiveringarna.

 

Onsdag 17 februari

På onsdagen var Bertil på möte med Svenskt näringsliv om hotet att lägga ner gymnasiala yrkeslinjer. Företagen inom byggsektorn var väldigt kritiska mot att det över huvud taget finns tankar på detta. De har svårt att fylla sina personalbehov samtidigt som Halmstad växer och därmed byggbranschen. Politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är eniga om vikten av att yrkeslinjerna finns kvar. Frågan är hur det ser ut i femklöverns budget? Rosie hade möte med en viceordförande. På eftermiddagen var Bertil på möte med Region Halland om besöksnäringar i Halland. En växande industri med många arbetsplatser. På kvällen var det årsmöte med 6F S-förening. Rosie var på kvällen på Arbetarekommunens styrelsemöte. Anders spenderade eftermiddagen på kommunberedning i Varberg där man bland annat diskuterade regionfrågan.

 

Torsdag 18 februari

Bertil inledde en snöig dag med ”Guldmorgon”, näringslivets mötesplats med kommunen. På lunchen träffade Bertil företrädare för Riksbyggen om utveckling av bostäder i Halmstad med omnejd. Anders inledde dagen med ett möte med Nissans vänner inför en roadtrip tillsammans med Länsstyrelsen till olika områden där Nissans vattenvägar kan förbättras. På Kvällen var Bertil och Anders på Vallås S-förenings årsmöte. Rosie hade en skrivardag och på kvällen en träff om Norre Katt/Bastionen.

 

Fredag 19 februari

Bertil besökte försvarsledningen på bland annat LV6 om deras utveckling i Halmstad. Rosie hade en skrivardag och möte med en viceordförande. Anders ägnade sig åt budgetarbete hela fredagen.

 

Veckan som kommer

Vecka 8 är sportlovsvecka och inte så många möten för kommunråden. Vi får se hur sportiga vi hinner vara under veckan.

 

Måndag 22 februari

Måndagen inleds med vanligt måndagsmöte med de tre kommunråden och fullmäktiges gruppledare. På eftermiddagen är Bertil i Laholm för möte med Laholmsbuktens Vatten och Avlopp (LBVA). På kvällen är det möte med kommunfullmäktige- och kommunstyrelsegrupperna.

 

Tisdag 23 februari

På förmiddagen har Anders och Rosie möte med viceordföranden i bolagen. På eftermiddagen har Rosie möte med en ytterligare viceordförande. Bertil har nästan mötesfri dag. På kvällen är det dock möte med Riksbyggens styrelse. På kvällen är Rosie på möte med socialdemokratiska kulturföreningen som har årsmöte. På eftermiddagen har Anders möte med Guldfiskarna på Husknuten.

 

Onsdag 24 februari

Bertil har styrelsemöte med Science Park. Rosie har möte med en viceordförande. Andersägnar dagen åt vattenfrågor och sitter under eftermiddagen i arbetsutskottet.

 

Torsdag 25 februari

Bertil träffar S-gruppen för teknik- och fritid. På kvällen är det möte med Vallås aktivitetsförening. Rosie åker till annan ort. Anders får besök från nämndemannaföreningen och ägnar eftermiddagen åt ansökningar till tillgänglighetsmiljonen.

 

Fredag 26 februari

Anders har möte med kommunala gruppen i Kungsbacka där man bland annat ska diskutera infrastrukturfrågor i Halland samt regionfrågan. Rosie fyller år! Vi gratulerar trots att hon smiter till Spanien.

 

Reflektioner från veckan som gått

Bevara och utveckla yrkesprogramen på kommunens gymnasieskolor
Gymnasieskolorna har idag problem att få tillräckligt med sökande till de yrkesförberedande linjerna och i synnerhet till byggprogrammen.

Samtidigt säger alla branschföreträdare, både fack & arbetsgivare att de har stort behov av att anställa utbildad personal.

Vi är också i ett läge där många kommuner liksom Halmstad står inför många och stora byggprojekt, som nya bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden och förstärkt infrastruktur.

I detta läge är det inte smart att som en del skolledare förslå att trycka på bromsen och avveckla bara för att söktrycket är lågt. Det är nu vi skall trycka på gasen:

  • ·        att tillsammans med arbetsmarknadens parter marknadsföra dessa yrken och program.
  • ·        att ämnen som ger högskolebehörighet blir obligatoriska.

För kommunen är det en smart investering, vi får elever som med största sannolikhet får jobb direkt efter skolan. Dessutom blir de flesta skattebetalare redan vid 19 års ålder. Med andra ord snabb återbetalning på investeringen.

 

 

Anders Rosén                              anders.rosen@halmstad.se                     035-13 73 06 

 

Rosie Edlund                               rose-marie.edlund@halmstad.se                 0721-57 43 28

 

Bertil Andersson                         bertil.andersson@halmstad.se                  0721-57 43 56

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 09:31