Rose.Marie Edlund

Rose-Marie har arbetat som ekonom i många år. Även arbetat på fritiden med friskvård i olika projekt. På olika arbetsplatser har hon varit fackligt ombud. Rose-Marie är, precis som Bertil och Anders, gammal Halmstadbo.

 Viktigt för Rose-Marie är att personalen i Halmstad kommun får en bra arbetsplats, där man kan känna sig trygg i sitt arbete och har förutsättningar för att göra ett bra jobb. För detta krävs en långsiktighet och ett gott arbetsklimat. Många timanställningar och vikariat staplat på vikariat skapar ingen god kvalitet i arbetet. 

"Istället för att lägga alltför mycket arbetstid på statistik och enkäter av olika slag ger ”det goda samtalet” större möjlighet till samarbete och att känna sig delaktig i arbetet. Det måste finnas balans i vad vi gör.  Om vi får personalen att känna att de kan göra ett bra jobb, kommer också Halmstadborna att känna sig nöjda"

 

Rose-Maries sida på halmstad.se