Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett kommunövergripande ansvar. Socialdemokraterna har sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen i Halmstad har också tre (3) utskott, nämligen ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och personalutskottet. Till kommunstyrelsen hör även förhandlingsdelegationen och ett folkhälsoråd.

Socialdemokrater i kommunstyrelsen:

Anders Rosén, 2:e vice ordförande

Bertil Andersson, ledamot

Rose-Marie Edlund, ledamot

Michael Svensson, ledamot

Krissi Kristina Johansson, ledamot

Fatma Hergïl, ledamot

 

Micael Nilsson, ersättare

Tony Stané, ersättare

Sofia Levin, ersättare

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-02 18:35