Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen i Halmstad har flera utskott där vi socialdemokrater finns representerade.

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott:

Anders Rosén, viceordförande

Sofia Levin, ledamot

Michael Svensson, ledamot

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott:

Bertil Andersson, Vice-ordförande 

Rose-Marie Edlund, ledamot

Tony Stané, ledamot

 

Kommunstyrelsens personalutskott:

Kristina Johansson, viceordförande

Micale Nilsson, ledamot

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-02 18:35