Nämnder

Socialdemokratin finns representerad i Halmstads kommuns olika nämnder och bolagsstyrelser. Kommunen har 13 nämndsförvaltningar och sju (7) bolag som utför kommunens dagliga verksamhet såsom skolor, äldreboenden, gatudriften med mera.

 

Barn- och ungdomsnämnden:

Kristina Johansson, vice ordförande

Sandra Erlandsson

Lenita Strandberg

Lars El Hayek

Anton Augustsson, ersättare

Magnus Jeppesen, ersättare

Mariana Petre, ersättare

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

Michael Svensson, vice ordförande

Fatma Hergül

Bengt Björkman

Anne Bergman

Fredrik Luhanka

Stefan Pålsson

Lennart Björnkvist, ersättare

Paulina Strömberg Wester, ersättare

 

Byggnadsnämnden:

Anna-Karin Malmkvist, vice ordförande

Christer Sernemyr

Eva-Marie Larsson

Staffan Albihn

Irene Lindgren, ersättare

Kim Petersson, ersättare

 

Fastighetsnämnden:

Carin Söderberg, vice ordförande

Kent Gustafsson

Urban Landström

Peter Vencel, ersättare

Rose-Marie Jönsson, ersättare

 

Hemvårdsnämnden:

Rose-Marie Henriksson, vice ordförande

Per Ihlström    

Åsa Malmberg

Jan Claesson, ersättare

Therése Nilsson, ersättare

Christoffer Carlberg, ersättare

 

Krisledningsnämnden:

Anders Rosén, 2:e vice ordförande

Rose-Marie Edlund

Bertil Andersson

 

Kulturnämnden:

Stefan Hansson, vice ordförande

Anna Ohlsson

Arber Gashi

Eva-Marie Paulsson

Bertil Nilsson, ersättare

 

Miljönämnden:

Leif Grenlund, vice ordförande

Eva-Lena Jacobsson

Folke Alfredsson

Lena Nilsson

Gunn Biller, ersättare

Ulf Thomasson, ersättare

 

Laholmbuktens VA:

Imre Gulyas, 2:e vice ordförande

Bertil Andersson, ersättare

 

Räddningsnämnden:

Pernilla Lingford Hultin, vice ordförande

Martin Nyberg

Monica Hellsten

Reidar Berg, ersättare

Maj-Britt Berggren, ersättare

 

Servicenämnden:

Micael Nilsson, vice ordförande

Cathrin Ljungberg

Perihan Karagöz

Conny Jönsson, ersättare

Tony Kok, ersättare

 

Socialnämnden:

Tord Johansson, vice ordförande

Ann-Margreth Meijer

Mattias Sörensen

Lilli Istenes

Ulf Johansson, ersättare

Annika Skoog, ersättare

 

Teknik- och fritidsnämnden:

 

 

Valnämnden:

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-29 15:58