Region Halland

Socialdemokrater från Halmstad finns representerade i Region Halland. Här hittar du information om regionfullmäktige, regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess arbetsutskott. För mer infomation om förtroendevalda i Region Halland klicka här

Ledamöter från Halmstad i regionfullmäktige:

Per Persson

Margit Bik

Christina Nilsson

Conny Carlsson

Hüseyin Mirza Karagöz

Agneta Karlsson

Conny Brandt

 

Ledamöter från Halmstad i regionstyrelsen:

Per Persson

Margit Bik

 

Ledamöter från Halmstad i hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Margit Bik

 

Ledamöter från Halmstad i hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott:

Margit Bik

 

                                     

           Per Persson                                         Margit Bik

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-02 11:32