Gustavsfält-Lineheds möte. Medverkande: Krissi Johansson

Gustavsfält-Lineheds Socialdemokratiska förening har haft möte. Medverkande var Krissi Johansson, vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad. Hon informerade om nämndens verksamhet och kommenterade aktuella frågor om vilka vi kunnat läsa en hel del i HP. Vid den efterföljande frågestunden ställdes, diskuterades och besvarades ett antal frågor. Information delades ut om Socialdemokraternas och ABF:s ”Valseminarieserie Våren 2014” i Halland. Föreningen planerar ett öppet möte tillsammans med Andersbergs Socialdemokratiska förening inför EU- valet. Mötet avslutades som vanligt med fika och då diskuterades en rad aktuella politiska frågor och den mycket viktiga frågon om hur föreningen får nya medlemmar.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-20 10:31