S-Kvinnor Kräver avgiftsfri cellprovstagning

S-kvinnor kämpar för ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och samma rättigheter. En av våra viktigaste frågor är jämlik och jämställd vård.

Fysisk och psykisk ohälsa är starkt knutet till både klass, kön och etnicitet. Inom vården är mannen norm och kvinnors hälsa har blivit lidande.

Vi är därför både stolta och glada att den Socialdemokratiskt ledda regeringen har lyssnat på vårt krav och infört gratis mammografi i hela landet. Det är en reform som kommer att rädda liv!

När det gäller gynekologisk cellprovtagning för att upptäcka livmoderhalscancer är vården däremot fortfarande ojämlik. I en majoritet av landstingen tas en avgift ut, trots att studier visar att det leder till att färre kvinnor går på kontrollerna.

Varje år insjuknar 500 kvinnor i Sverige och 150 avlider.

I Halland kostar undersökningen 150 kr. För den enskilda kvinnan kan avgiften vara det som hindrar från att testa sig. För landstinget är intäkten däremot liten i förhållande till kostnaderna för vård av kvinnor som insjuknar. I hela Europa är det bara fyra länder, däribland Sverige, som inte insett detta och fortfarande har en avgift i hela eller delar av landet.

Som S-kvinnor kräver vi att avgiftsfri cellprovtagning införs i hela landet. Vi kan börja med vårt landsting. Det kommer att spara både liv och pengar!

 

Rose-Marie Edlund (S)                                                                       Therese Nilsson (S)

Ordförande i S-kvinnor Halland                                                      Ordförande i Halmstads kvinnoklubb

 

Ing-Marie Appelquist (S)                                                                   Ulla Lindén (S)

Ordförande i Laholms kvinnoklubb                                               Ordförande i Falkenbergs kvinnoklubb

 

Irene Gustavsson

Ledamot i Falkenbergs kvinnoklubb

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-26 11:53