Vår politik

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Våra grundvärderingar är ett samhälle där människovärdet alltid är viktigare än marknadsvärdet, ett samhälle byggt på solidaritet och sammanhållning.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Demokratin har därför företräde före marknaden. Välfärdsstatens framväxt under hela 1900-talet har skett genom demokratiska och politiska beslut. Politiken måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i Härnösand och i svensk politik.

Mer om vår politik i menyn till vänster