Det här har vi gjort - ett axplock

Socialdemokraterna i Härnösand ska vara en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. Tillsammans med företag, föreningar och engagerade medborgare arbetar vi för att utveckla Härnösand.

 

Härnösand allt mer attraktivt. Befolkningen har under 2013 vuxit och SCB rankar oss som en av de bästa boendekommunerna i landet. Flera nya bostadsområden planeras och nya initiativ har tagits för bredband även utanför tätorten. Vår kommun utvecklas med nya och uppfräschade fritidsanläggningar och gästhamnar. Det satsas brett på kulturen tillsammans med Technichus och Länsmuseet Murberget. Nya koloniområden planeras.

Stora satsningar på välfärden. Sociala sektorn har fått mer pengar. 20 nya platser för särskilt boende byggs nu och hemtjänsten får mer resurser. Franzengruppen för daglig verksamhet har startats. Ett genomgripande arbete pågår för att stärka kvalité och arbetsglädje inom äldreomsorgen och Vi ser en fantastisk uppslutning för mottagandet av asylsökande. Mottagningen av ensamkommande flyktingar uppmärksammas på nationell nivå.

Stärkt kvalitet i skolan, nya utbildningar. Vi är stolta över att möjligheten till barnomsorg för arbetslösa och sjukskrivna utökats. Skolan har fått mer pengar för satsningar på matematik, skolböcker och digitala läromedel. Modersmålsundervisning har införts på tio språk och skolhälsovården har förstärkts med fler tjänster. Vår gymnasieskola drar nu till sig allt fler studerande. Yrkeshögskolan växer och ett brett arbete pågår för etablering av nya utbildningsverksamheter.

Nya jobb och bättre näringslivsklimat. Vi har länets lägsta ungdomsarbetslöshet, detta genom kraftfulla satsningar på att unga ska gå från arbetslöshet till studier eller arbete. Genom aktiva åtgärder har även flera hundra personer fått arbete istället för försörjningsstöd. Nya riktlinjer för upphandlingar ger bättre chanser för lokala aktörer att lägga anbud och förhindrar svartjobb. Härnösand steg 76 platser i Svensk Näringslivs ranking, en stor framgång för det arbete vi bedriver i samverkan med företagen. Fler väljer att handla i Härnösand och besöksnäringen växer.

Ekologisk omställning. Härnösand steg även 97 platser i tidningen Miljöaktuellts ranking. Vi har jobbat med att minska sopberget med ny återvinningsanläggning och system för återbruk. Nu jobbar vi vidare med ett nytt system för matavfallsinsamling och biogasproduktion. Till sommaren kommer nya elbussar i trafik och biljettpriset kommer att sänkas. Härnösand Central har färdigställts och gång- och cykelvägar byggts ut. Stor kraft läggs på att få till en ny järnväg söderut.

Det här är bara ett axplock av saker som gjorts. Framtidspartiet Socialdemokraterna ska fortsätta att arbeta för att Härnösand ska bli en ännu bättre kommun för alla. Vi jobbar vidare tillsammans med alla goda krafter och är övertygade om att Härnösand går en ljus framtid till mötes.

Kom med Du också!

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-05 14:39