Våra grundvärderingar och visioner

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse.

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där människovärdet alltid är viktigare än marknadsvärdet, ett samhälle byggt på solidaritet och sammanhållning. Välfärdsstatens framväxt under hela 1900-talet har skett genom demokratiska och politiska beslut. Därför tror vi också på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Demokratin har företräde före marknaden. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen. Genom demokratin bestämmer medborgarna vilka principer som ska styra samhällsutvecklingen och hur uppgifter och ansvar ska fördelas mellan det gemensamma och det enskilda, mellan det offentliga och marknaden.

Socialdemokraternas vision är ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Det innebär också att kampen måste fortsätta mot de orättvisor och klyftor som fortfarande skiljer människor åt i vårt land. Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i Härnösand och i svensk politik.

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-05 13:39