Vårt parti

Vi finns i landets alla kommuner och har ett brett åsiktsprogram där vi talar om alla människors lika värde, jämlikhet och frihet. Det finns socialdemokrater på många platser, förmodligen nära dej.

Partiets grundorganisation är föreningen. Föreningarna samlas sedan till en gemensam organisation, som på de flesta håll kallas för arbetarekommun.

Vi i Härnösand heter Härnösands Arbetarekommun.