Styrelsen - Härnösands Arbetarekommun

Härnösands Arbetarekommuns styrelse

 

Ordförande

Björn Nordling

Björn Nordling                                                               

E-post: bjorn.uj.nordling@telia.com

Telefon: 070-6024170

 

Vice ordförande

Elisabet Strömqvist

Elisabet Strömqvist

E-post: elisabeth.stromqvist@gmail.com

Telefon: 070-3498170

 

Kassör

Lennart Mohlin

Lennart Mohlin

E-post: lennart.mohlin@telia.com

Telefon: 070-5128912

 

Sekreterare

Anita Adolfsson

Anita Adolfsson

E-post: anita.adolfsson@socialdemokraterna.ser

Telefon: 072-2242928

 

Ledamöter:

 

Mats Höglund

Mats Höglund

E-post: mats.hoglund1@gmail.com

Telefon: 070-3141496

Roland Strömqvist

Roland Strömqvist

E-post: roland.stromqvist@telia.com

Telefon: 070-6454582

 

Eva Larsson

Eva Larsson

E-post: info@hus43.com

Telefon: 070-5814739

Krister

Krister Fagerström Mc Carthy

E-post: moon_libra@yahoo.com

Telefon: 076-1098555

Ersättare:

 

Bo-Anders Öberg

Bo-Anders Öberg

E-post: midabo-k@sverige.nu

Telefon: 070-3480260

 

Fekre

Fekre Kamal

E-post: fikri280@hotmail.com

Telefon: 072-0401317

 

 

Pousha

Pousha Mohammady

Epost: pousha_poya@yahoo.se

Telefon: -

 

Fredrik Bäckström

E-post: fredrikbackstrom@hotmail.com

Telefon: 070-3418657

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-03 11:10