Framtidskontrakt

Politikens uppgift är att ge välfärd åt alla, fördelat på ett solidariskt sätt. Vårt samhälle ska vara demokratiskt, jämlikt och jämställt. Ett samhälle där alla är integrerade och delaktiga och där hälsan är jämlikt fördelad.

Vi utgår från att Sverige har en socialdemokratiskt ledd regering och att vi inte behöver höja kommunalskatten. Vi priorioriterar jobb, skola, barn och unga, samt vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

Om vi socialdemokrater efter valet ingår i en majoritet i kommunfullmäktige lovar vi att

  • Inbjuda alla anställda i skolan till att vara med och forma en av landets bästa grundskolor
  • Inbjuda näringslivets organisationer till samverkan för att erbjuda alla ungdomar som saknar gymnasieutbildning både arbete och utbildning
  • Inbjuda pensionärsorganisationer och andra intresserade organisationer till ett utvecklingsarbete kring framtidens bostäder för äldre, hemtjänst och vård- och omsorgsboende
  • Starta projektering av en simhall i kommunen
  • I dialog med föreningslivet och det nybildade föreningsrådet, förbättra villkoren för föreningslivet
  • Bygga fler hyresrätter för att utveckla kommunens alla tätorter och för att få bättre service och kommunikationer
  • Förbättra kollektivtrafik så att flera ska kunna ta bussen eller tåget
  • Öka satsningen på sammanhållna gång- cykelvägar
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-02 18:00