Grön omställning

Omställningen av samhället i en mer hållbar riktning är en utmaning, men också en möjlighet. Vi vill ha en kommun som bedriver ett framsynt och målinriktat miljöarbete.

Vi kan inte fortsätta att tära på jordens resurser.

Härryda kommun måste ta sin del av ansvaret för ett minskat oljeberoende och ett ekologiskt hållbart samhälle med justa arbetsförhållanden.

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-13 19:20