Skolan avgör framtiden

Förskolan ska vara anpassad efter barnens och föräldrarnas behov och önskemål.

Grundskolan ska ha målet att alla elever ska få minst godkända betyg.

Gymnasieskolan ska leda till fortsatta studier eller till ett arbete.

Vuxenutbildningen är viktig för att ge alla möjligheter till ett livslångt lärande.

Kommunens egna skolor ska vara så attraktiva att elever och föräldrar kan se dem som ett naturligt första alternativ.

Folkbildningen inom studieförbunden och folkhögskolan utgör ett mycket viktigt komplement för den fria bildningsverksamheten.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-09 17:59