Sociala

Välfärden tillhör alla och ska betalas av alla. En bra välfärd ger samma goda livsbetingelser åt alla utifrån gemensamma samhällsresurser. Välfärden ska vara fördelad efter behov och ingen ska göra oskälig vinst på andra människors behov. Inget barn skall behöva växa upp i fattigdom.

Jobben går alltid först och vi väljer att satsa på utbildning, kompetens och kvalitet. Meningsfulla och trygga arbetsplatser är av högsta vikt för utvecklingen av vårt samhälle.

Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Härryda som vi är stolta över. Vi välkomnar, med ett gott bemötande, nyinflyttade och flyktingar.

Vi vill fortsätta att utveckla god vård och ett gott omhändertagande av äldre och personer med funktionsnedsättning i offentlig regi.

Kommunen skall erbjuda palliativ vård i livets slutskede.

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-27 15:31