Äldreomsorgen behöver utvecklas inte avvecklas

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet om majoritetens förslag till internbudget 2011 i omsorgsnämnden. Detta gjorde vi med tanke på att vi hade en annan budget i fullmäktige.

Vi föreslog en mindre skattehöjning för att kunna satsa på en bra kvalité i verksamheten.

Samtidigt har personalen en otroligt tung uppgift att få ihop det dagliga arbetet och man har försämrat arbetsvillkoren. Enligt genomförda vårdtyngdsmätningar fattas det många händer i vården.  Därför ville vi med vår budget anställa 20 nya helårstjänster till i hemtjänsten.

Med tanke på att majoriteten i omsorgsnämnden i Hässleholms kommun redan avvecklat ett stort antal särskilda boendeplatser i kommunen är vi oroliga för kvalitén inom omsorgen för våra äldre. Smärtgränsen är nådd.

Majoriteten i nämnden lade återigen förslag om att lägga ner äldreboendet Vallmogården i Vinslöv. Detta har man försökt en gång tidigare. Vi tycker att det är skandal att avveckla en väl fungerande enhet med bra kvalité och kompetent personal. Här trivs de boende utmärkt och de anhöriga är också mycket nöjda med boendet. Man beslutade också att minska med 30 platser på de privata boendena. Detta innebär en stor risk att man slår undan benen för våra företagare i kommunen.

Vi socialdemokrater kommer inte att ställa oss bakom fler neddragningar av boende för äldre i kommunen.

Den budget den sittande majoriteten (M,FP, KD,MP och FV) lade i fullmäktige var man inte tydlig med vad man ville, men nu kommer besparingsförslagen som drabbar äldreomsorgen svårt med bl. a nedläggning av anläggningar och fler minskningar av särskilda boende platser.

Majoriteten i kommunen satsar hellre på stora investeringar på kort tid som påverkar driften t.ex. badanläggning istället för att satsa på kvalitén för våra äldre och funktionshindrade i kommunen.

Irene Nilsson

Marianne Nilsson

Rolf Delcomyn

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-18 17:50