Alliansen i Hässleholm ökar klyftorna mellan rika och fattiga

På senaste kommunfullmäktigemötet beslutade allianspartierna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att höja taxorna inom omsorgen både vad det gäller hemtjänsten och kosten.

Vi Socialdemokrater yrkade avslag på samtliga avgiftshöjningar i förslaget från alliansen.

En sådan taxehöjning drabbar hårt de människor som redan har det besvärligt ekonomiskt.

Den borgerligt styrda Region Skåne har också höjt sjukvårdsavgifterna. Vård och omsorg om sjuka och funktionsnedsatta ska solidariskt betalas via skattsedeln, det är en politik vi Socialdemokrater alltid har stått för. Vi vill värna de mest utsatta människorna i samhället. Den grupp vi avser har inte ens fått ta del av den borgliga regeringens jobbskatteavdrag. Den borgerligt förda politiken har kraftigt ökat klyftorna mellan fattiga och rika i samhället. Denna politik vill vi med kraft motverka.

Rolf Delcomyn

Lena Wallentheim

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-25 20:35