Alliansen vill anställa utan ekonomiska förutsättningar

Svar på insändare av Eva-Marie Lidén (KD) i Norra Skåne 20140709

Det är bra att man har infört speciallärare utbildningen för det behövs bra utbildad personal i våra skolor. Men det Eva-Marie glömmer bort är att någon ska anställa denna yrkesgrupp, det är här den positiva inställningen som Eva-Marie har fallerar.
De styrande i Hässleholms kommun har skurit ner på skolans budget i stort sett under två hela mandat perioder. Det ligger en framtida besparing på nästa 30 miljoner under de två kommande åren det har bland annat Eva-Marie (KD) med hjälp av alla Allianspartierna i Hässleholm bestämt. Man kan vara hur positiv till denna satsning som man vill, men Alliansen har inte viljan eller budget för att anställa speciallärare. Man ska ha klart för sig att under den moderatledda regeringens tid har 1000 speciallärare och specialpedagoger och totalt 12 500 pedagogiska tjänster försvunnit ur skolan. 
Så man ska nog tänka efter innan man lägger sin röst på något Alliansparti.
Däremot vill vi Socialdemokrater införa mindre klasser i de lägre årskurserna. Investera i lärarna så att läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter. Framförallt skapa en skola utan klyftor där varje barn lyckas. Resurser till skolor ska fördelas efter elevernas behov och läxhjälp ska ges till alla, inte bara till de som har råd. Vi ska investera i tidiga insatser genom att anställa och utbilda 1000 speciallärare och specialpedagoger. Sist men inte minst stoppa vinstjakten i skolan. Det ska vara ordning och reda i skolsystemet.
 
Joachim Fors
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-12 12:41