Avveckla inte fler äldreomsorgsplatser

Majoriteten i omsorgsnämnden har börjat avvecklat ett stort antal särskilda boendeplatser i kommunen och vi börjar bli oroliga för kvalitén inom omsorgen för våra äldre. Det är förödande att majoriteten börja fundera på att förändra verksamheten på Vallmogården i Vinslöv. Denna är idag en väl fungerande enhet med bra kvalité och kompetent personal. Här trivs de boende utmärkt och de anhöriga är också mycket nöjda med boendet.

Vi socialdemokrater kommer inte att ställa oss bakom fler neddragningar av boenden för äldre i kommunen. Detta speciellt med tanke på hur köerna till äldreboenden ser ut idag.

Varför oroa personal, boende samt anhöriga på Vallmogården innan några formella beslut är fattade.

Rolf Delcomyn

Marianne Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:15