Bakläxa till Inbillningsministern

Lars-Ivar Ericssons (c) insändare om skolan, är tyvärr ett eko av Jan Björklunds (fp) onyanserade och populistiska uttalanden och borde vara främmande för en jordnära centerpartist.

”Att leda och visa är stort - att förleda och fördumma är smått och tarvligt, men trots sin futtighet är ändå förledelsen redskapet för de mäktiga.” (Rune Nordin)

Sveriges Radios reportage visar att Björklund ljugit om statistik och vilselett oss med lösryckta formuleringar ur skolverkets rapporter. Hade han varit en minister från vårt parti hade vi verkat för hans omedelbara avgång. Till varje pris genomför Björklund sina hemsnickrade idéer och söker stöd för dem genom att läsa statistik och rapporter som ”fan läser Bibeln”. Björklund är militär, hade han istället haft en pedagogisk bakgrund hade han kanske insett att det inte är skolans mål att skapa regler. Målet är att få eleverna att utvecklas så långt det går. Därför, Lars-Ivar Ericsson, menar vi att högeralliansen INTE tar tag i skolans verkliga problem!

Trots att medelbetygen ökar i Sverige, är 11,2 % av dem som lämnar grundskolan inte behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Detta antal ökar från år till år. Men vi skall inte drömma oss tillbaka till den gamla skolan och tro att allt var frid och fröjd då, för de barn som nu får IG (Icke Godkänt), hade i tysthet då fått en etta eller tvåa i betyg - Idag fokuserar vi oss på att lösa detta problem. Men faktum kvarstår - Skillnaderna mellan de starka och de svaga eleverna ökar! (Nu närmar vi oss problemet.)

I Rinkeby saknar 38 % av barnen godkända grundskolebetyg, ändå räknas skolan där till en av de främsta i landet i pedagogiskt hänseende. Ingen ser detta som en flummig skola. Samtidigt hittar vi skolor med mycket slentrianmässig undervisning, svag skolledning och dålig personalledning, som nästan helt saknar underkända elever.

Tydliga undervisningsmål och uppföljning, är otroligt viktigt, därför har skolan jobbat med uppföljning långt innan Björklund blev utbildningsminister. Att däremot införa betyg för små barn är inte bästa sättet att följa upp kunskaperna och sanningen är att barnens trygghet och sociala situation påverkar studieresultatet mer än hur undervisningen bedrivs.

”Vinn deras hjärta, så ser du att de dansar med dig”. Den svenska skolan behöver fler pedagoger som Stavros Louca från TV serien Klass 9A som, till skillnad från Björklund, pratar om pedagogik och engagemang istället för piska.

Forskningen visar att det som främst påverkar hur barnen klarar sig i skolan är nivån på föräldrars utbildning, arbetslöshet och ett ensidigt näringsliv. Detta påverkar barnens framtidstro och studieglädje. Många gånger (men långt ifrån alltid), påverkar också elevernas kunskaper i svenska.

Skolorna i de fattigare områdena behöver större resurser än skolorna i rikare områden och därför funkar inte högerns trubbiga sätt att fördela resurserna, det som de kallar skolpeng. Vi socialdemokrater vill ge alla barn samma förutsättningar, oavsett om de är födda i rika eller fattiga familjer, på landet eller i staden. Då måste vi inse att barnen alla är individer med skilda förutsättningar och olika behov av resurser.

De förenklade lösningar högeralliansen nu lanserar, löser inte problemen i dagens skola. Lösningarna måste utgå från varje skolas unika behov. Det handlar om undervisningsmetoder, personalledning, lärarfortbildning, lärarhandledning, föräldrakontakter, men inte minst om resurstilldelning!

Det är högern som är flummig när de påstår att betyg, granskning och kontroll löser den svenska skolans största problem. Huvudproblemet är inte flum utan segregation!

Camilla Lindoff
Pelle Svensson

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:03