Besparingar drabbar barn och ungdomar

Protokollsanteckning till kulturnämndens driftbudget vid sammanträdet den 23 februari 2011.

 

Trots majoritetens tillägg till driften innebär det besparingar inom kulturens verksamheter och vi ser att även barn och ungdom kommer att drabbas.

Besparing som görs på Studieförbundens bidrag leder till mindre verksamhet för övriga Kulturföreningar som ofta samarbetar med Studieförbunden och det innebär färre aktiviteter i vårt kära kulturhus men även i våra övriga tätorter.

För att hålla kulturen vid liv för både gamla och unga fyller Studieförbund och Kulturföreningar,  en stor roll i vår kommun. Bidragen leder till att Studieförbund och Kulturföreningar kan ha verksamhet som Mötesplats Ljungdala eller aktiviteter och föreläsningar för de med funktionsnedsättning, arbetslösa och ungdomar, alltså för de mest sårbara i samhället.

Vi ser med stor oro på 2012 års budgetplan.

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-11 09:06