Besparingar viktigare än kvalité

Protokollsanteckning ang. ärende 4 ON 2011-03-04 Internbudget.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltar inte i detta beslut om majoritetens förslag till internbudget 2011. Detta gör vi med tanke på att vi hade en annan budget i fullmäktige. Vi föreslog en mindre skattehöjning för att kunna satsa på en bra kvalité i verksamheten.

Idag fattas vi ett stort antal årsarbetare inom omsorgen och brukarna har svårt att få hjälp med det man har rätt till. Detta på grund av tidigare stora besparingskrav från majoriteten. Samtidigt har personalen otroligt tung uppgift att få ihop det dagliga arbetet och man har försämrat arbetsvillkoren. Därför satsade vi på att anställa 20 nya helårstjänster i hemtjänsten. Detta är inte heller tillräckligt men en bra bit på vägen. På en fråga till ON förvaltningen hur bokslutet skulle sett ut om man tillsatt de tjänster som fattas i verksamheten. Svaret blev 30 miljoner sämre. Majoriteten slår sig ändå för bröstet för att man gör drygt 7 miljoner i överskott 2010. Man har samtidigt inte använt en stor del av de medel nämnden fick av fullmäktige kompletteringsbudgeten

Majoriteten i kommunen satsar hellre på stora investeringar på kort tid som påverkar driften t.ex. badanläggning istället för att satsa på kvalitén för våra äldre och funktionshindrade i kommunen.

Ledamöterna för S och V i omsorgsnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-11 08:59