S i Hästveda föreslår nya bussturer när Pågatåget kommer

Vid införandet av tågstopp längs sträckan Hässleholm – Växjö kommer busstrafiken att påverkas. Denna skrivelse handlar specifikt om sträckan Hässleholm – Osby som idag trafikeras av buss 536 och vi har tagit utgångspunkt från Hästveda som är huvudort i denna delen av Hässleholms kommun.

Enligt utsago från Skånetrafiken så kommer busstrafiken att upphöra helt i och med att tågen börjar gå. (Uttalande vid samrådsmöte om tågstopp i Hästveda, 2010-10-27).

Vi vill ta chansen att lyfta ett annat förslag som tar utgångspunkt i att man inte ska ta bort busstrafiken utan förändra den till något som kan öka det kollektiva resandet och främja utnyttjandet av de nya tågstoppen. Samt öka tillgängligheten. Vi inser så klart också att det finns ekonomiska aspekter att ta hänsyn till i denna frågan. Men vi har funderat även på detta och försökt hitta kreativa lösningar och så tror och hoppas vi ju såklart att förslagen i sig ska leda till ett ökat resande.

Vårt förslag går ut på att istället för att ha en busstur mellan Hässleholm och Osby ska man skapa två rundturer som kan gå i olika riktning på olika avgångar.

Man skulle kunna tänka sig att samma buss trafikerar båda rundorna då skulle varje runda kunna starta ungefär en gång per timme.

 

 

Den första turen (Hästveda-Ballingslöv-Farstorp-Hästveda) ska gå från Hästveda till Ballingslöv enligt den gamla vägen för linje 536, (med ett möjligt undantag att dra den längs ”Rävninge vägen”). Sedan ska den fortsätta tillbaka norrut över Farstorp och sedan tillbaka till Hästveda. På detta sätt kan man ta sig till både tågstationen i Hästveda och Ballingslöv. Turen kan gå först till Ballingslöv vissa turer och först till Farstorp vissa.  

Med den här nya turen når man resenärerna som tidigare kunde åka 536 och man når också helt nya resenärer t.ex. i Farstorp där det inte finns någon buss alls idag.

För att öka den ekonomiska bärigheten i denna turen skulle vissa avgångar kunna användas för skolskjuts t.ex. för barnen i Farstorp som går i skolan i Hästveda. Detta skulle då kommunen gå in och betala för som vanligt när det gäller skolskjuts.

 

 

Den andra turen (Hästveda-Osby-Broby-Hästveda) ska gå från Hästveda till Osby längs samma väg som linje 536 går idag. Turen ska sedan fortsätta till Broby genom Östanå. Detta är samma sträckning som linje 548. Turen ska därefter gå tillbaka till Hästveda via Glimminge.

Den här turen skulle ersätta 536 plus att man skulle nå nya resande på sträckan över Glimminge. Man skulle också ge människorna i Broby möjligheten att snabbare ta sig till tåget genom att åka till Hästveda och får på så vis en kortare resväg till t.ex. arbetet. På samma sätt ger man människor i Hästveda och i viss mån Ballingslöv en möjlighet att enkelt ta sig kollektivt till Broby och vidare därifrån till Kristianstad. Detta är en möjlighet som inte finns i dag. 

Även denna tur ska så klart omväxlingsvis gå på olika håll. 

Man skulle också kunna tänka sig att denna buss kunde ersätta den befintliga linjen från Osby till Broby och vidare. Denna linje skulle i och med detta kunna börja i Broby.

 

Hästveda Socialdemokratiska förening

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-04 21:45