Den orättvisa pensionärsskatten

Landets pensionärer har inte fått del av regeringens skattesänkningar. Under den senaste veckan har orättvisan uppmärksammats ytterligare.

Skattebetalarnas förening har år för år, 2006 - 2014, utrett utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare. Detta visar att stora grupper av landets pensionärer fått betydande relativa försämringar, både jämfört med de som idag arbetar och med den inkomst de tidigare haft.

Låt oss därför väldigt snabbt gå igenom utredningen. För de som önskar studera den i sin helhet, finns den på Skattebetalarnas hemsida; http://www.skattebetalarna.se/

En löntagare och en pensionär, som 2006 hade samma inkomst 189 600 kr/år betalade samma summa i skatt. Det var alltså före jobbskatteavdragens tid. Så har pensionären 31 700 kr/år mindre att röra sig med således c:a 2 642 kr/mån 2014.

Du, som pensionär, och som känner igen Dig i denna situation, Du kan ju bara drömma om, vad Du skulle kunna ha gjort med ytterligare c:a 2 642 kr mer i plånboken varje månad?

Självfallet förstår vi den borgerliga regeringens omvända "Robin Hood" politik det gäller ju att ta så mycket som möjligt från de fattiga och svaga pensionärerna och ge till dom rika och besuttna så länge tillfälle ges, pensionärerna är ju ett tåligt släkte. I andra sammanhang kunde begreppet svindleri kunnat användas.

Vi hoppas att hela svenska folket röstar ut orättfärdighetens regering den 14 september.

Socialdemokraterna har i vårbudgeten avsatt 1,3 miljarder kronor mer till pensionärerna mer än regeringen, som skall användas till att minska klyftan mellan pensionärer och löntagare med 50 kr i månaden till att börja med. Målsättningen är att så snart det är möjligt ”sluta klyftan”, och återinföra samma skatt för alla. Det kommer att ta tid,50 kr/mån kan tyckas otillräckligt, men ett steg i rätt riktning. Av allianspartierna kan inget förväntas. Ditt val som pensionär borde vara lätt i höst.

Pensionärernas S-förening Hässleholm

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 22:41