Den som är satt i skuld är inte fri

När alliansen tog över det ekonomiska ansvaret för landet hade vi 70 miljarder i överskott.

Den borgliga regeringen lånar idag pengar för skattesänkningar till redan bemedlade. Lånebehovet idag är 130 miljarder.

Samtidigt försämrar man för stora grupper i samhället, försämringar i A-kassan, sjukförsäkringsreglerna och andra trygghetssystem som var ryggraden i vårt välfärdsamhälle.

Många långtidssjuka och arbetsskadade sägs upp, antalet bidragssökande hos socialförvaltningen ökar kraftigt. Är det rätt att slå på dem som redan har det svårt? Vi Socialdemokrater kan aldrig acceptera att människor behandlas på detta sätt!

Pensionärerna får inte heller del av de s.k. jobbskatteavdragen

Man sänker fastighetskatten i storstäderna som fastighetsägare på landet får betala.

Var finns rättvisan?

Regeringen fördjupar också den globala lågkonjunktur som vi är inne i.

Man har ingen politik för att hålla uppe efterfrågan och sysselsättningen. Kommuner och landsting har stora problem med ekonomin som får till följd att vård och omsorgspersonal måste sägas upp. En personal som så väl behövs. Detta är en total nedrustning av vårt samhälle.

Regeringen håller också på att sälja ut våra gemensamma egendomar.

Detta är en ansvarslös politik.

Tänk på detta gott folk när ni går till valurnan nästa gång.

Rolf Delcomyn
Lena Wallentheim

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:02