Det behövs åtgärder i den svenska skolan nu!

Den borgerliga regeringen har misslyckats med att vända trenden i svensk skola, tyvärr går det än mer utför. Sverige har gått från att ha en topposition när det gäller att ha en likvärdig skola till att vara ett medelmåttigt land. Utbildningsminister Jan Björklund yttrar gång på gång att det kommer att dröja länge än innan regeringens politik ger resultat. Vi menar att regeringen måste sluta skylla ifrån sig. Det behövs åtgärder som ger effekt nu, inte om tio år.
En elev som börjar skolan under den nya skollagen går ut grundskolan 2020. Socialdemokraternas förslag om stora investeringar i fler lärare, minskade klasser och ökat stöd till de elever som har sämst förutsättningar kan göra skillnad redan på kortare sikt. Dessa förslag har de borgerliga röstat emot år efter år. Därför har regeringen ett stort ansvar för den nedåt gående trenden som finns i den Svenska skolan.
Skolverket ser en tydlig koppling att klyftorna mellan skolor och elever ökar, och att kunskapsresultaten försämras. En politik som ökar klyftorna och som inte tar tag i skolans likvärdighet drabbar därmed, menar vi, elevernas kunskapsutveckling och i förlängningen svensk tillväxt.


Joachim Fors

Andreas Dahlberg

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-05 10:27