Det måste bli ett slut på skånsk vårdkris

Den ansträngda situation som råder på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund och Malmö är inte en angelägenhet bara för boende i Lund och Malmö. Många skåningar får sin specialistvård på SUS, det regionala cancercentret ska behandla cancersjuka från hela södra Sverige.

Dessutom har man på SUS Lund ansvar för viss rikssjukvård, som till exempel hjärt- och lungtransplantationer, som är så speciell och avancerad att den bara utförs på ett eller två sjukhus i hela Sverige

Den borgerliga femklövern i Region Skåne har gett regiondirektör Sören Olofsson i uppdrag att i slutet av sommaren komma med en utredning och rapport om hur den akuta situationen på Skånes universitetssjukhus ska lösas.

Vi är fullständigt överrens över partigränserna. Det måste bli ett slut på den skånska vårdkrisen.

De sjukvårdanställda ska lägga sin tid på att vårda patienter och inte på att hantera ekonomiska bekymmer. Men nu lider sommaren mot sitt slut och vi är många som otåligt väntar på en utredning som ska presentera nödvändiga lösningar.

Vi socialdemokrater anser att den viktigaste metoden för att återupprätta förtroendet för vården är att sätta stopp för besparingarna och i stället tillskjuta mer resurser till sjukvården.

Den svåra situationen på SUS kan inte lösas om man inte tillför mer personal och bygger ut antalet vårdplatser. Svårare än så är det inte.

Om regiondirektörens utredning inte har med dessa åtgärder så kan betyget inte bli något annat än underkänt.

Men det krävs politiskt ledarskap och mod för att våga se sanningen i vitögat, erkänna sitt misslyckande och göra rätt

Anders Wallentheim 
Vittsjö
regionfullmäktigeledamot


Publicerad I Kristianstadsbladet 26 augusti 2011

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-26 15:29