En misslyckad skolpolitik!

På den presskonferens som Jan Björklund höll häromdagen meddelade han att han tror att skolresultaten kommer att fortsätta sjunka fram till år 2018. Detta är ytterligare ett bevis på att regeringens skolpolitik har misslyckats. 
Björklund berättade också att regeringen kommer att inrätta en Skolkommission och ett utbildningsvetenskapligt råd. Vi socialdemokrater har krävt en Skolkommission och det har Björklund äntligen lyssnat på. 
Det är bra att regeringen nu backar på punkt efter punkt från sin skolpolitik och följer i Socialdemokraternas spår. Vi tar gladeligen på oss rollen som motor i svensk skolpolitik. 
Det beräknas ta drygt ett år för Skolkommissionen att komma till sina slutsatser. Under den tiden kan vi inte bara stå och se på. Tvärtom, måste skolan redan nu stärkas i grunden. Vi vet från forskning att mindre klasser de första åren i skolan är oerhört viktigt för elevernas kunskapsresultat. Regeringen fortsätter att prioritera skattesänkningar. Vi Socialdemokrater prioriterar skolan här och nu, och för framtiden. 

Lena WallentheimOppositionsråd

Joachim Fors, 2: e vice ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-17 18:04