Fler åsikter om Solbrinken

Ljungdala är ett stort bostadsområde i Hässleholms stad som om man jämför det är lika stort som Vinslöv. Ljungdala är ett område med många barnfamiljer men också många äldre invånare. Många av våra nysvenskar har lättare att boka tid om de kan komma till Vårdcentralen, då det är svårare att göra sig förstådd per telefon. Detta gör att området är i stort behov av en vårdcentral. Med de delar som en vårdcentral ska innehålla på ett och samma ställe.

Min uppfattning är att en vårdcentral ska innehålla Distriktssköterskemottagning, Läkarmottagning, Arbetsterapi, Sjukgymnastik, Kuratorer, Psykologer och Barnavårdcentral. Sammanhållningen är viktig då personal kan ha snabbare konsultationer och snabbare vägar till att hjälpa patienterna. Detta innebär också att du får en sammanhållen vårdkedja.

Närheten till vården är viktig för alla boende på Ljungdala. Det finns i dag 8200 listade patienter på Solbrinkens vårdcentral på Ljungdala.

För Ljungdalaborna är avståndet och kollektivtrafiken ett bekymmer om vårdcentralen flyttas till sjukhuset, eftersom ingen busstrafik går direkt till sjukhuset utan går via stationen först.

Att öppna en vårdcentral på sjukhuset i Hässleholm behöver inte vara fel. Det behövs däremot en vårdcentral på Ljungdala också.

En ny vårdcentral på sjukhuset har vi Socialdemokrater inget emot om det finns underlag för detta.

Vi Socialdemokrater tycker att närheten till invånarna är viktig. Vi vill ha Solbrinkens vårdcentral kvar på Ljungdala.

Lena Nilsson
Tyringe
Ledamot i Hälso o sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-19 15:47