Friskolor = bidragsskolor

Skolminister Björklund säger ”Vi ska ha likvärdiga villkor, mellan kommunala skolor och friskolor”. I själva verket utarmar bidragen till friskolorna de kommunala skolorna genom Skolinspektionens frikostiga inställning.

Trots att en kommun tydligt kan visa på att det inte finns utrymme för ytterligare en skola slår de friskoleälskande tjänstemännen på myndigheten dövörat till och ger sitt tillstånd. Det är horribelt att ett litet gäng Björklundfans ska ha så stort inflytande på den kommunala ekonomin.

Uttrycket friskolor eller fristående skolor kan leda tankegången helt fel. Skolorna är bolagsdrivna, får statliga bidrag till sin verksamhet och är alltså inget annat än bidragsskolor finansierade med skattepengar.  Trots detta saknar kommunerna all insyn i verksamheterna.

Sverige är det enda landet utan vinstbegränsning för friskolor, skolor som får fritt spelrum att dela ut miljarder kronor till aktieägarna.

Ett motsatt problem är de friskolor som går i konkurs. Kommunen är då skyldig att bereda plats för eleverna i den kommunala skolan vilket får konsekvenser både för eleverna och också för den kommunala skolplaneringen.

Det är aldrig så att föräldrar och elever får information inför skolvalet om att bidragsskolor är sådana som kan gå i konkurs och läggas ner. När en bidragskola försvinner, så försvinner ofta betyg och andra handlingar med den.

Barnaministeriet (SR) och Skolfront (SVT) ringde 80 friskolor och undrade om de hade plats. När skolorna fick veta att det var elever med funktionshinder sade tio procent av skolorna nej! Dessa skolor är numera oftast stora aktiebolag som har rätt att placera sina vinster i ägarnas fickor men ser ingen skyldighet att ta emot funktionshindrade elever.  Eleverna med behov av särskilt stöd och i socialt utsatta områden är de som får betala priset för Björklunds fria etableringsrätt som han kallar "likvärdiga reformer".

Högeralliansen som ofta använder argument som att inte vara vårdslösa med skattebetalarnas pengar gör undantag i friskolefrågan.

Vi socialdemokrater kräver större kontroll över friskolorna. Kommunerna måste få det avgörande inflytandet vad gäller tillstånd för etablering av friskolor.

Fristående skolor ska inte få drivas i vinstsyfte och friskolor som drivs utifrån religiösa, etniska och politiska värderingar ska inte ha rätt till offentlig finansiering.

Marianne Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:01