Gärna mångfald, men inte privat enfald!

Vi socialdemokrater ser positivt på alternativ och mångfald inom vård, skola och omsorg, däremot tror vi inte på högeralliansens 90-talsidéer om att lösningen på kommunens omsorgskris är att kalla vårdtagare kunder och att överlåta skola, vård och omsorg till vinstdrivande storbolag. Att enbart lyfta över de verksamheter vi har idag till privata företag, skapar inga nya alternativ och moderniserar inte verksamheten.

Med total avsaknad av planering och framtidsinsikt har högeralliansen i Hässleholm skapat de längsta vårdköerna i mannaminne och ett oplanerat underskott i budgeten på 19 miljoner! I elfte timmen tror man sig oplanerat, snabbt och desperat kunna privatisera sig ur krisen.

Privatiseringar kan medföra kortsiktiga vinster, oftast beror detta på de låga introduktionspriser storbolagen erbjuder, främst då man skall slå undan benen för de små lokala entreprenörerna. I det långa loppet blir dessa storbolag ensamma eller "fåsamma" på marknaden. Då stiger priserna undan för undan, samtidigt som valfriheten för vårdtagarna blir än mer begränsad.

Högeralliansens övertygelse om att kommunalanställda alltid gör ett sämre jobb än privatanställda, tillbakavisas inte bara av oss socialdemokrater utan även till exempel i socialstyrelsens rapport om konkurrens inom omsorgen. När man dessutom förlorar demokratisk insyn och styrning av verksamheten, förstår vi inte vitsen med att omotiverat privatisera verksamheten.

När man bygger bilar är det självklart att ju mindre tid man lägger på varje bil, desto effektivare och därmed bättre är det. Men är det en "vinst", att lägga så lite tid som möjligt på varje vårdtagare?

Tillsammans med våra kommunanställda vill vi inleda ett omställnings- och förnyelsearbete för att skapa en effektiv kommunal organisation, med fortsatt hög kvalité i tjänsteutbudet, samtidigt som vi utvecklas till att bli en god och attraktiv arbetsplats för våra anställda.

Det är såhär man långsiktigt skapar nya, effektiva, moderna vårdformer och vårdalternativ!

Rolf Delcomyn
2 vice ordförande i Omsorgsnämnden

Pelle Svensson
Suppleant i Socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:13