Grönängsskolans gymnastiksal behöver renoveras

Grönängsskolans gymnastiksal är i stort behov av ombyggnad och renovering.

Den har flera och stora brister som har belyst av föräldrar, referensgrupp med flera. Här är några av problemen:

- där är en mycket hög ljudnivå, bland annat beroende på att det inte finns något ljudabsorberande material i taket,

- det är många och stora fönster i lokalen, vilket medför en stor risk vid bollspel och liknande aktiviteter,

- de stora fönsterna i kombination med  dålig ventilation medför att det vintertid är ganska kallt i lokalen eftersom den mesta värmen försvinner ut och på sommaren blir det olidligt varmt,

- golvet är under all kritik och är exempelvis lagat med ”silvertejp”, vilket inte kan anses som acceptabelt,

- slutligen är gymnastiksalen alldeles för liten för att kunna uppfylla normala krav på en lämplig lokal för idrottsutövande för våra barn.

Åtgärdas inte dessa brister är risken stor att gymnastiksalen stängs ur ett arbetsmiljö-perspektiv och att barnen inte har en gymnstiksal att tillgå.

Vi har därför motionerat till kommunfullmäktige om att Grönängsskolans gymnastiksal snarast läggs in i lokalförsörjningsplanen snarast för att få till en om- och tillbyggnad inom snar framtid.

Vill du veta mer, mejla
tommy.nilsson@hassleholm.se

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:04